Subscribe Us

TEMU PERDANA PENGURUS HIMA PKNH 2022

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
Temu Perdana Pengurus HIMA PKnH 2022
It's completely free (even though a donation is appreciated)
Camera slideshow provides many options to customize your project as more as possible
It supports captions, HTML elements and videos.

Sabtu, 12 Maret 2016

Rapat Kerja HIMA PKnH FIS UNY 2016Gerak cepat HIMA PKnH setelah pelantikan ORMAWA FIS UNY mengadakan agenda sidang lanjutan terkait pembahasan GBHO dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja HIMA PKnH FIS UNY. Pada hari ini Sabtu, 12 Maret 2016 di Ruang Cut Nyak Dien FIS UNY berlangsung dan berakhir dengan lancar serta penuh kontribusi pada peserta dalam agenda ini. Pembahasan GBHO dipimpin oleh Pimpinan Sidang I, Pimpinan Sidang II, dan Pimpinan Sidang III. Sidang tersebut berlangsung secara kondusif dan baik sehingga menciptakan GBHO secara musyawarah. Agenda selanjutnya yaitu Rapat Kerja HIMA PKnH memaparkan mengenai tugas dan wewenang para PI ( Pengurus Inti ) serta program kerja nya masing-masing. Serta disambung oleh penjelasan masing-masing divisi mengenai program-program kerja nya serta penangung jawab pada setiap program kerja yang diwakili oleh kepala divisi nya. Kemudian agenda Rapat Kerja ini diteruskan dengan sesi tanya jawab serta pemberian masukan atau saran mengenai setiap program kerja yang telah dipaparkan. Pemberian saran dan pertanyaan mengenai Rapat Kerja HIMA PKnH berlangsung lancar dan baik bagi program kerja yang akan dijalankan nantinya. Semoga dengan diadakannya dua agenda ini HIMA PKnH dapat membantu mensukseskan dan membawa nama baik jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum.
Bina Keluarga PKnH Abdikan Pancasila
VAMOS PANCASILA !!!

0 Comments:

Posting Komentar